Sayın velimiz, sevgili öğrencimiz,

Eylül ayından bugüne kullandığımız dijital ders içerikleri, hafıza teknikleri, zihin haritaları, kelime kullanma yöntemi ve soru kartı oluşturma çalışmaları yaparak öğrenmeyi zevkli ve kalıcı hale getirerek iyi bir eğitim almanıza gayret ettik.

Şimdi de bu çalışmalarımızı “BEYAZ KALEM TV” den yayınlanan ders anlatım videoları ile desteklemek ve geliştirmek istiyoruz.

Bunun için “https://beyazkalem.tv/” adresinden öğrenci TC. no ve şifre 12345‘i kullanarak sınıf seviyenize uygun ders içeriklerine ulaşmanız ve planlı ders föyü (PDF) doldurmanız mümkündür.

Eğitimde eksik kalmayacak. Birlikte başaracağız. Sevgi ve saygılarımızla.

Beyaz Kalem/ Rehberlik Servisi